Familie-archief  TANGELDER

                                                                       

Hoe het begonnen is;  Bernardus Adrianus Tangelder (1907-1988) heeft zich na zijn pensionering op 65-jarige leeftijd samen met zijn echtgenote beziggehouden met het vinden van de oorsprong van de familie Tangelder, de interesse kwam niet zomaar, de buurman Bernard Dorrestijn, oud-archivaris van de oud-archieven van de gemeentes Dinxperlo en Wisch, kweekte dit eigenlijk een beetje. Maar ook het werk van Bernard Tangelder, administrateur bij de fokvereniging van het zwart-bont stamboek rundvee te Silvolde.
Het was in de begin jaren '70 een moeizame klus, omdat veel boeken nog niet geïndexeerd waren en de computer zijn intrede nog niet had gedaan, alles moest nog opgeschreven en herschreven worden met de grote kans van fouten maken, totdat het zo groot wordt dat het bijna niet meer te overzien is. De stamboom die toen ontstond begon bij Joannes Tangelder (1696-1764) en zijn vader Berent Tangelder. Deze stamboom werd aan de familie getoond bij een jubileum van Marie Tangelder (1919-2006) uit Ulft in ongeveer 1980. Nadien werd het onderzoek voortgezet in de richting van de Tangelders van de "Bult", van een verbinding tussen alle Tangelders was toen nog geen sprake. Met het verstrijken van de jaren nam de geestelijke kracht van Bernard Tangelder af en kwamen alle gegevens in een kast te liggen. Vanuit de kinderen bestond op dat moment niet veel interesse om deze klus voort te zetten tot dat André Tangelder (geb. 1952) een computer-programma vond (Progen). In 1992 heb ik het werk van mijn vader weer voortgezet en alle gegevens in de computer ingevoerd. In 1993 is contact gelegd met Theo Tangelder "van de Bult" (geb. 1942) en is besloten om samen een familie-archief op te zetten. Later zijn hier nog bij gekomen Charly (Karl-Heinz) Tangelder uit Bocholt / Duitsland en Warren Goldmann uit Tehachapi (California) USA ( zijn grootmoeder was een Tangelder).

De familie TANGELDER is geen rijke of adellijke familie. Tussen 1600 en 1700 wonen ze in Anholt o.a. in het buurtschap de Regniet op een pachtboerderij ‘Tanglerstätte  van kasteel Anholt. Dit prachtig kasteel dat een zeer belangrijke rol speelde in het grensgebied en veel grond en boerderijen in het bezit had. In februari 1648 wordt er een Berent Tangeler geboren, hij trouwt ca 1689 met Eva Deurvorster van Deurvorstboer onder Ulft. Zij gaan wonen op boerderij ‘De Stroes’ in de Kroezenhoek onder Silvolde.

De naam Tangelder komt waarschijnlijk van het Gut Tangerdinck in het buurtschap Stenern bij Bocholt. De familie Tangerdinck raakte verwant met de familie Borninckhof op de Haart bij Aalten / Bredevoort. De heer van Anholt is pandheer van Bredevoort in de tweede helft van de 16e eeuw, waarschijnlijk is toen een Tangelder in Anholt terecht gekomen.
Een andere lezing is dat de familie Tangelder via Bocholt in Anholt komt.

Het volgende gebeurde in de geschiedenis; 
Margaretha Tangener  als boerin op Tanglerstätte huwt ca 1637 te Anholt met Wesselus Michelbrink. Alle huidige Tangelders zijn dus een afstammeling van Michelbrink……

Na 1700 vinden we nergens een Tangelder meer behalve Berent die naar de Kroezenhoek is vertrokken, waarschijnlijk zijn de Tangelders het slachtoffer geworden van oorlogsgeweld en ziektes die deze regio in die jaren ernstig geteisterd hebben.
Alle Tangelders zijn hierdoor familie van elkaar…

Wasserburg te Anholt

Geschichte der Herrlichkeit Anholt

 

                                           deel van de kaart van Tangelerstätte in de Regniet bij Anholt, getekend ca 1750


Zoon 1, Wessel geboren in 1694 huwde en trok richting Gendringen en Netterden, later verplaatste deze tak zich naar het Duitse grensgebied omgeving Bocholt en het Gelders Eiland (Herwen en Aerdt).

Zoon 2, Henrich geboren in 1695 huwde en vertrok richting Gaanderen, deze tak is de grootste en verplaatste zich onder andere naar Twente, Limburg, Den Haag, en Amerika.

Zoon 3, Joannes geboren circa 1696 huwde en woonde in Silvolde, de opvolgende takken zijn bijna allemaal 
in de buurt van Silvolde gebleven.                                                       Tangelerstätte in Anholt,   juli 2003

Ook hebben we in Amerika en Canada kontakten kunnen leggen met Tangelders.
Vanaf deze 3 zonen hebben we al een groot deel gevonden en beschreven.
De stamboom omvat op dit moment ongeveer 4500 personen en 1500 relaties.

Kijk eens in de namenindex of je naam erin voorkomt, zo niet neem contact op…

 

    correspondentie adressen;

    Theo Tangelder                                                        André Tangelder
    Kapelweg 1a                                                            Prins Willem  Alexanderstraat  5
    7064 KP  SILVOLDE                                            7064 GH  SILVOLDE
    Phone:  0315-342775                                              Phone:   0315-327590
    E-mail:  Theo Tangelder                                          E-mail:   André Tangelder    

Kleine Stamboom

Karl Heinz (Charly) Tangelder, André Tangelder, Theo TangelderWarren Goldmann,   

"The Four Tangelder Guys"
28 november 2009

 

Theo TangelderWarren Goldmann,  André Tangelder,  Karl Heinz Tangelder

"The Four Tangelder Guys"
20 november 1999

--Museum "Erve Kots" te Lievelde--